Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5295. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000, stran 14347.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) ter 108. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 17. redni seji dne 14. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000 (Uradni list RS, št. 34/00), se 3. člen spremeni tako, da glasi:
Proračun Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000 je določen v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov              V SIT
I. Skupaj prihodki                    984.968
II. Skupaj odhodki                    941.298
III. Proračunski presežek                 37.390
B) Račun financiranja
IV. Zadolževanje proračuna                   –
V. Odplačila posojil                    7.720
VI. Neto zadolževanje                   –7.720
VII. Povečanje sredstev na računu             29.670
VIII. Stanje sredstev na računu ob koncu leta       34.881
Pregled prihodkov popravka občinskega proračuna in njihova razporeditev je zajeta v popravku bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-81/00
Šmarje pri Jelšah, dne 15. decembra 2000.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.