Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5294. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2001, stran 14347.

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) župan Občine Škofja Loka sprejema
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Škofja Loka se financiranje potreb proračunskih uporbnikov nadaljuje na podlagi proračuna Občine Škofja Loka za leto 2000. Obdobje začasnega financiranja traja do 31. 3. 2001.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
Proračunskim uporabnikom se sredstva zagotavljajo v odvisnosti od njihovih dejansko ugotovljenih potreb in finančnih možnosti.
Investicije se financirajo skladno z že sprejetimi obveznostmi.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 401-1/01
Škofja Loka, dne 22. decembra 2000.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.