Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5292. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci za leto 2001, stran 14346.

Na podlagi drugega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan Občine Šalovci dne 20. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Šalovci za leto 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Šalovci za leto 2001, vendar najdlje do 31. 3. 2000, se financiranje potreb proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah, na podlagi proračuna občine za naloge oziroma namene kot v letu 2000.
2. člen
Prihodki, ki bodo doseženi in izdatki, ki bodo izvršeni v času začasnega financiranja, so sestavni del proračuna Občine Šalovci za leto 2001.
3. člen
Določila odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2000 (Uradni list RS, št. 22/00) se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati s 1. 1. 2001.
Št. 031-01-105/00
Šalovci, dne 20. decembra 2000.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.