Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5286. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinski turistični taksi, stran 14343.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS št. 31/99) in v skladu z 21., 22. in 61. členom zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 20. redni seji dne 29. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o občinski turistični taksi
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o občinski turistični taksi, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/98, z dne 13. 11. 1998.
2. člen
Naziv odloka se spremeni, tako da sedaj glasi: »Odlok o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina«.
3. člen
Spremeni se 5. člen, tako da sedaj glasi:
»Sredstva turistične takse se namenijo za financiranje pospeševanja razvoja turizma za namene:
– sofinanciranje delovanja zavoda »Turizem Rogaška«;
– komunalno urejanje turističnega značaja zaradi potreb, ki nastajajo vsled delovanja turistične dejavnosti;
– turistične informacije in usmerjanje s pomočjo turistične obvestilne in prometne signalizacije;
– promocijo občine;
– sofinanciranje ohranjanja kulturne krajine;
– sofinanciranje ohranjanja kulturne in naravne krajine;
– čiščenje in urejanje okolja;
– spodbujanje občanov za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma in
– spodbujanje ostalih dejavnosti splošnega značaja, ki so povezane s turizmom.«
4. člen
Spremeni se 10. člen, tako da sedaj glasi:
»Sredstva turistične takse se delijo med naslednje uporabnike:
– 6 točk za delovanje zavoda Turizem Rogaška in
– 5 točk za občinske aktivnosti na področju turizma skladno s sprejetim proračunom za posamezno proračunsko leto.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po dnevu objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 06202-20-7/00
Rogaška Slatina, dne 12. decembra 2000.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.