Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5282. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2000, stran 14340.

Na podlagi 6. točke 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99), je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 20. redni seji dne 29. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2000 (Uradni list RS, št. 26/00) tako, da se glasi:
“Skupni prihodki proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2000 znašajo 894,571.744 SIT, od tega se prihodki razporedijo za naslednje namene:
– tekoči odhodki      619,846.689 SIT,
– investicijski odhodki  255,971,009 SIT,
– rezerve         18,754.046 SIT.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-20-9/00
Rogaška Slatina, dne 12. decembra 2000.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.