Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5281. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Puconci, stran 14340.

Na podlagi 6. člena uredbe o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni list RS, št. 72/93) in 30. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) izdajam
O D R E D B O
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Puconci
1. člen
Odredba določa začetek in konec ter trajanje in razporeditev delovnega čas ter čas za neposredno poslovanje s strankami v Občinski upravi občine Puconci.
2. člen
Delovni čas v občinski upravi je razporejen na pet delovnih dni, in sicer: ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.
3. člen
Delovni čas v občinski upravi se razporedi tako, da traja:
– ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7. do 15. ure,
– ob sredah od 7. do 16. ure,
– ob petkih od 7. do 14. ure.
4. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje s strankami so:
– ob ponedeljkih od 8. do 14. ure,
– ob sredah od 8. do 15. ure,
– ob petkih od 8. do 13. ure.
5. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog, lahko župan ali po pooblastilu direktor občinske uprave, za celotno upravo ali za posamezen del, določi večji obseg uradnih ur kot je to določeno v 4. členu te odredbe.
6. člen
Razporeditev delovnega časa občinske uprave za neposredno poslovanje s strankami se objavi v uradnih objavah in na primeren način označi v poslovnih prostorih občinske uprave.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 08005-1/2000
Puconci, dne 1. decembra 2000.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.