Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5279. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v letu 2001, stran 14338.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98 in 59/99 – odl. US) in 16. ter 105. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je župan dne 15. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v letu 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Puconci za leto 2001 se javna poraba Občine Puconci začasno financira po prerazporeditvi proračuna za leto 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin odhodkov po proračunu za leto 2000.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2000.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja naveč tri mesece, to je do 31. 3. 2001.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Puconci sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor Občine Puconci.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 40304-1/00
Puconci, dne 15. decembra 2000.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.