Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5278. Sklep o ceni komunalnih storitev - odvoza komunalnih odpadkov v tipiziranih zabojnikih in odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda v Občini Podčetrtek, stran 14338.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99 in 95/99) je Občinski svet občine Podčetrtek na 19. redni seji dne 23. 11. 2000 sprejel naslednji
S K L E P
I
Cena komunalnih storitev - odvoza komunalnih odpadkov v tipiziranih zabojnikih in za odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda v Občini Podčetrtek se določi v višini:
I. Odvoz odpadkov
a) 625,00 SIT/mesec za gospodinjstva;
b) 312,50 SIT/mesec za gospodinjstva z največ dvema članoma;
c) 312,50 SIT/mesec za lastnike stanovanjskih objektov, vinskih kleti in počitniških objektov, katerih lastniki nimajo stalnega bivališča v teh objektih, izvzeti so občani Občine Podčetrtek, ki plačujejo samo za en objekt.
II. Cena za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
– 67,05 SIT/m3.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 06202-131/2000
Podčetrtek, dne 28. novembra 2000.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.