Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5277. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2001, stran 14337.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 32. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99 in 95/99) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2001
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev javne porabe v Občini Podčetrtek se v letu 2001, do sprejetja proračuna, začasno financirajo po tem sklepu.
2. člen
Realizacija nakazil posameznim porabnikom proračunskih sredstev v določenem mesecu lahko dosega največ 1/12 sredstev za enake naloge oziroma namene, planiranih v proračunu Občine Podčetrtek za leto 2000.
3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna Občine Podčetrtek za leto 2001.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2000.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2001 do sprejetja proračuna Občine Podčetrtek za leto 2001 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2001.
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Podčetrtek za leto 2001, župan obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 06202-0133/2000
Podčetrtek, dne 14. decembra 2000.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.