Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5275. Sklep o ceni vode, kanalščine in čiščenja odpadnih voda, stran 14336.

Na podlagi 8. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99 in 77/00 – popravek) in odloka o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda je Občinski svet občine Pivka na 14. seji dne 26. 10. 2000 sprejel naslednji
S K L E P
1. člen
Cena vode se obračunava:
a) za priključno moč
– za gospodinjstvo in ostale: 379,32 SIT (m3/h) mesec – brez DDV
b) za porabljeno vodo
– za gospodinjstvo: 123,20 SIT/m3 – brez DDV (46,83 SIT/m3 – program)
– za ostale: 184,37 SIT/m3 – brez DDV (46,83 SIT/m3 – program).
2. člen
Cena kanalščine se obračunava:
– za gospodinjstvo: 58,52 SIT/m3 – brez DDV (25 SIT/m3 – program)
– za ostale: 65,38 SIT/m3 – brez DDV (25 SIT/m3 – program).
3. člen
Cena čiščenja odpadnih voda se obračunava:
– za gospodinjstvo in ostale: 25 SIT/m3 – brez DDV (25 SIT/m3 – program).
4. člen
Program iz 1. člena se nanaša na Program zmanjševanja izgub vode na vodovodnem sistemu Postojna – Pivka z zamenjavo dotrajanih vodovodnih omrežij za obdobje 2000–2010.
Program iz 2. in 3. člena se nanaša na Program za izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav v Občini Pivka v obdobju 2001–2015 za naslednje kraje: Dolnja Košana, Gornja Košana, Kal, Neverke, Petelinje, Pivka, Slovenska vas, Zagorje.
5. člen
Od 1. 1. 2001 dalje se preneha z uporabo odloka o komunalnem prispevku (Uradni list RS, št. 71/93). Javno podjetje komunalni prispevek, fakturiran do 31. 12. 2000 in izbran po 1. 1. 2001, vodi kot izredni prihodek.
6. člen
Cene iz tega sklepa se uporabljajo od 1. 1. 2001.
Št. 03201-14/2000
Pivka, dne 26. oktobra 2000.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.