Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5269. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1142/6, k.o. Gotna vas, stran 14334.

Na podlagi 29. člena v zvezi z 51.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odločba US in 70/00), so občinski sveti Mestne občine Novo mesto, občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk sprejeli naslednji
S K L E P
1
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc.št. 1142/6, pot v izmeri 207 m2, k.o. Gotna vas, z dovoljenjem, da se nepremičnina odpiše od seznama I, k.o. Novo mesto in pripiše k zemljiškoknjižnem vložku iste k.o., last Mestne občine Novo mesto.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-04-20/2000-1200
Novo mesto, dne 28. septembra 2000.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
Marjan Somrak l. r.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.