Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5268. Sklep o začasnem financiranju javne porabe za leto 2001, stran 14333.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98, 59/99, 63/99, 22/00 in 70/00) in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan Občine Moravske Toplice dne 12. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe za leto 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2001 se financiranje funkcij Občine Moravske Toplice ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključujejo v proračun za leto 2001.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2000.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2001.
Št. 403-02/00-1/2
Moravske Toplice, dne 12. decembra 2000.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org. ek. l. r.