Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5266. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Mirna Peč v letu 2001, stran 14333.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 39/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 100. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) je župan Občine Mirna Peč dne 8. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju iz proračuna Občine Mirna Peč v letu 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Mirna Peč za leto 2001, se financiranje funkcij Občine Mirna Peč ter njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2000.
2. člen
Začasno financiranje se izvaja na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
V obdobju začasnega financiranja Občina Mirna Peč ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2000.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna občine za leto 2001.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2001.
4. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.
Št. 403-04/00-02
Mirna Peč, dne 8. decembra 2000.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost