Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5260. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2001, stran 14330.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) in 4. člena odloka o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96), ki se na podlagi 121. člena statuta Občine Križevci uporablja za območje Občine Križevci je Občinski svet občine Križevci na 20. redni seji sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2001
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske površine na območju Občine Križevci na dan 31. 12. 2000 znaša 119.578 SIT.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Križevci znašajo 15% gradbene vrednosti objekta, in sicer:
– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne komunalne opreme ali 9.566 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine,
– 7% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne komunalne opreme ali 8.370 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine.
3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene, določene v 1. členu tega sklepa in znaša:
– v naselju Križevci 1% ali 1.195 SIT za m2,
– v ostalih strnjenih naseljih 0,8% ali 956 SIT za m2,
– na območju razpršene gradnje 0,6 % ali 717,00 SIT za m2.
Cena za m2 stavbnega zemljišča se lahko zmanjša do 50% vrednosti cene iz prejšnjega odstavka tega člena, v primeru, da so v pripravo in ureditev stavbnega zemljišča bila vložena večja sredstva, kar investitor dokaže z ustrezno dokumentacijo.
4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, se med letom valorizirajo skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
S tem sklepom preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2000 (Uradni list RS, št. 22/00).
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/00-20-1
Križevci, dne 14. decembra 2000.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.