Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5259. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v letu 2001, stran 14330.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 78/98), 33. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,56/98), 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci na 20. redni seji dne 14. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Križevci v letu 2001
1
Financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov se začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2000 za iste programe kot v letu 2000.
2
V obdobju začasnega financiranja, to je od 1. 1. 2001 do 31. 3. 2001 se smejo uporabljati sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
Prihodki 72,603.300 SIT
Odhodki 108,268.578 SIT
Prenos sredstev 36,565.278 SIT
Presežek 900.000 SIT
Rač. financ. –900.000 SIT
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-04-1/00
Križevci, dne 12. decembra 2000.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.