Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5258. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Hudo, stran 14330.

Na podlagi 16. in 117. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) in 15. člena odloka o gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest (Uradni Iist SRS, št. 7/87) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 15. seji dne 22. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Hudo
I
S tem sklepom se ukine javno dobro na nepremičnini v k.o. Hudo:
zemljišče parc. št. 369/2 pašnik v izmeri 198 m2, SEZ. 4,
II
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo biti javno dobro in postane last Občine Ivančna Gorica, Ivančna Gorica, Sokolska 8.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46500–0027/00
Ivančna Gorica, dne 22. decembra 2000.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l.r.

AAA Zlata odličnost