Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5257. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Sušica, stran 14329.

Na podlagi 16. in 117. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) in 15. člena odloka o gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest (Uradni Iist SRS, št. 7/87) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 15. seji dne 22. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Sušica
I
S tem sklepom se ukine javno dobro naslednjim parcelam:
v k.o. Sušica:
zemljišče parc. št. 895/2 pot, v izmeri 31 m2, SEZ. I. ;
zemljišče parc. št. 896/2 pot, v izmeri 4 m2, SEZ. I.
II
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo biti javno dobro in postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46500–0005/00
Ivančna Gorica, dne 22. decembra 2000.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l.r.