Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5256. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Metanj, stran 14329.

Na podlagi 16. in 117. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) in 15. člena odloka o gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest (Uradni Iist SRS, št. 7/87) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 15. seji dne 22. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Metnaj
I
S tem sklepom se ukine javno dobro naslednjim parcelam: v k.o. Metnaj:
– parc. št. 1385/5, neplodno v izmeri 93m2, SEZ. I.;
– parc. št. 1387/6, neplodno v izmeri 50m2, SEZ. I.;
– parc. št. 1387/7, neplodno v izmeri 70m2, SEZ. I.;
– parc. št. 1387/8, neplodno v izmeri 35m2, SEZ. I.;
– parc. št. 1387/9, neplodno v izmeri 80m2, SEZ. I.;
– parc. št. 1387/10, neplodno v izmeri 67m2, SEZ. I.;
– parc. št. 1387/11, neplodno v izmeri 93m2, SEZ. I.
II
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo biti javno dobro in postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46501–0002/00
Ivančna Gorica dne 22. decembra 2000.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof., l. r.