Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5254. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica, stran 14328.

Na podlagi 5. člena odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik, št. 5/95, 8/96 in 4/00) in 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 15. seji dne 22. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica
1. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica na dan 31. 12. 2000 znaša 800.000 SIT.
2. člen
Izhodiščna cena iz 1. člena tega sklepa se revalorizira tekoče s povprečnim indeksom podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrija gradbenega materiala.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 42007-000/00
Ivančna Gorica, dne 22. decembra 2000.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.