Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5253. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2001, stran 14328.

Na podlagi prve alinee 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) 8. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Grosuplje (Uradni list SRS, št. 38/87 in 9/89), v zvezi s 3. točko statutarnega sklepa Občinskega sveta občine Ivančna Gorica, št. 013-1/95 z dne 23. 12. 1994, (Uradni list RS, št. 26/95) in 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 15. seji dne 22. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2001
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2001 znaša za poslovne prostore 0,1672 SIT/m2, za stanovanjske prostore pa 0,2552 SIT/m2.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 42306-000/00
Ivančna Gorica, dne 22. decembra 2000.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.