Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5252. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Ivančna Gorica za leto 2001, stran 14328.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 105. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) je župan Občine Ivančna Gorica sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Ivančna Gorica za leto 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2001 se javna poraba Občine Ivančna Gorica začasno financira po poračunu za leto 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu za leto 2000.
3. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem sklepu so sestavni del proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2001.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 41410-0003/00
Ivančna Gorica, dne 6. decembra 2000.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.