Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5250. Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija za leto 2001, stran 14327.

Občinski svet občine Idrija je na podlagi zakona o stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 44/97) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) na 17. redni seji dne 14. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija za leto 2001
1. člen
S tem sklepom se na dan 31. 12. 2000 leta določa povprečna cena kvadratnega metra stanovanjske površine III. Kategorije, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter ceno kvadratnega metra stavbnega zemljišča, ki je v lasti Občine Idrija.
2. člen
Povprečna cena kvadratnega metra stanovanjske površine III, kategorije je 122.000 SIT.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč znašajo 15% cene iz 2. člena tega sklepa:
– 60% za stroške za objekte in naprave skupne komunalne rabe,
– 40% za stroške za objekte in naprave individualne komunalne rabe.
4. člen
Cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča se določi v odstotku od cene iz 2. člena tega sklepa. Tako določena cena se uporablja v primerih, kadar gre za prodajo ali nakup brez javnega razpisa. Če se za prodaja zemljišča izvede javni razpis, je cena določena s tem sklepom, izklicna cena.
Odstotki, ki so osnova za določitev cene stavbnega zemljišča so za posamezna območja naslednji:
– prvo območje 3% – ožji center mesta,
– drugo območje 2,5% – širši center mesta Idrija, center naselja Spodnja Idrija,
– tretje območje 2% – ostalo strnjeno naselje mesta Idrija in naselja Spodnja Idrija,
– četrto območje 1,5% – jedri naselij Črni Vrh in Godovič ter ostali deli mesta Idrija in naselja Spodnja Idrija,
– peto območje 0,6% – vsa ostala zemljišča.
Grafične priloge z vrisanimi območji so sestavni del tega sklepa.
5. člen
Cena stavbnega zemljišča je določena za območja dobljena na podlagi 2. in 4. člena tega pravilnika za zazidljivo zemljišče oziroma funkcionalno zemljišče k stavbi ter se korigira s faktorjem 0,3 kolikor gre za nezazidljivo zemljišče.
6. člen
Cene se med letom valorizirajo na predlog župana v primeru bistvenega dviga cen na drobno v Republiki Sloveniji ali bistvene spremembe tečaja tolarja.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 385-2/93
Idrija, dne 14. decembra 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.