Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5248. Sklep o prenehanju veljavnosti obveznih razlag, stran 14326.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski svet občine Idrija na 17. redni seji dne 14. decembra 2000 sprejel
S K L E P
o prenehanju veljavnosti obveznih razlag
1. člen
S tem sklepom Občinskega sveta občine Idrija prenehajo veljati obvezni razlagi, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 35/98:
– obvezna razlaga o območjih urejanja, ki so določeni z dolgoročnim družbenim planom Občine Idrija za obdobje 1986–2000,
– Obvezna razlaga odloka o prostorsko ureditvenih pogojih PUP 1 Črnovrška planota in Godoviško podolje.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 32111-001/98
Idrija, dne 14. decembra 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.