Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5136. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2000, stran 13206.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi, 11. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Škocjan na 21. redni seji dne 12. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2000 (Uradni list RS, št. 102/99), se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Občinski proračun za leto 2000 obsega 319,179.993,73 SIT, in sicer v
– bilanci prihodkov              279,436.507,00 SIT
– sredstva na računih             39,001.486,73 SIT
– bilanci odhodkov              319,179.993,73 SIT.
Od skupnega obsega proračuna v znesku 319,179.993,73 SIT se razporedi za:
– tekoče obveznosti proračuna         204,368.099,13 SIT
– investicijske odhodke
in transferje                 114,811.894,60 SIT
– proračunski primanjkljaj            742.000,00 SIT.
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov.
V posebnem delu proračuna je izkazana razporeditev prihodkov med prihodke, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba) in prihodke za druge namene. Odhodki in drugi izdatki pa so izkazani po uporabnikih.
2. člen
Račun finančnih terjatev in naložb:
– vračilo danih stanovanjskih posojil občanom 742.000 SIT.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta, uporablja pa se za leto 2000.
Št. 40301-13/00
Škocjan, dne 13. decembra 2000.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

AAA Zlata odličnost