Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5131. Sklep o določitvi cen programov v Javnem vrtcu Ravne na Koroškem, stran 13203.

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 17. redni seji dne 18. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v Javnem vrtcu Ravne na Koroškem
I
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Javnem vrtcu Ravne na Koroškem so:
SIT
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)          73.767
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)          50.828
II
Predlagan dvig oskrbnin je postopen in pomeni 20% dvig na do sedaj veljavno ceno oskrbnin.
Oskrbnina v dnevnem (9-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom je:
SIT
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)          54.451
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)          45.376
Oskrbnina v poldnevnem (4 urnem) varstvu
otrok v oddelkih, z malico in kosilom je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)          39.076
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)          32.723
Oskrbnina v poldnevnem (4-urnem) varstvu
otrok v oddelkih, z malico je:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)          36.676
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)          30.323
III
SIT
Dnevni strošek prehrane v ceni je:
a) malica                         100
b) kosilo                         220
c) dodatna popoldanska malica, ki ni
  vračunana v ceni programa                60
IV
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na podlagi vloge za znižano plačilo.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo najvišje plačilo za starše.
V
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo staršev zmanjša:
– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred);
– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 10% od ostanka plačila;
– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila.
VI
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpisa). To določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila za druge občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in plačilom staršev.
VII
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto. O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z vrtcem ob prvem vpisu otroka oziroma ob ponovnem vpisu otroka.
VIII
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v vrtcu in v izbrani enoti, plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten, 25% višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.
To določilo velja le za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Ravne na Koroškem, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
Plačila rezervacije so oproščeni starši, katerih otroci obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v poletnih mesecih ne potrebujejo varstva.
IX
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna 600 SIT za vsako začetno uro. Vrtec to uporabi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti