Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5129. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem, stran 13202.

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/87), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 51/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 17. seji dne 18. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
I
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem za leto 2001.
II
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine objekta, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 2000 128.000 SIT.
III
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo (IKR) 5.400 SIT/m2
– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 8.200 SIT/m2
IV
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine kot je navedeno v II. točki tega sklepa:
----------------------------------------------------------------------------------
I. A območje –    Centralni del mesta Ravne na Koroškem       2,5% – 4,0%
I. območje –     Ožje območje mesta Ravne na Koroškem,
           ožje območje naselje: Kotlje, Dobja vas      2,0% – 3,5%
II. območje –    Območje mesta Ravne na Koroškem,
           območje naselij: Kotlje, Dobja vas,
           Strojnska Reka, Dobrije              1,5% – 3,0%
III. območje –    Širše območje mesta Ravne na Koroškem       1,0% – 2,5%
           območje naselij: Kotlje, Dobja vas,
           Strojnska reka, Dobrije
IV. območje –    V ostalem območju občine opredeljena stavbna
           zemljišča                     0,5% – 1,5%
V. območje –     Industrijske in obrtne cone            1,5% – 3,5%
----------------------------------------------------------------------------------
Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
V
Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča se upošteva:
– 60% osnovna vrednost zemljišča;
– 40% uporabna vrednost zemljišča.
VI
Občinski svet lahko na predlog županje določi za zemljišča, ki imajo posebne fizične, ekonomske in družbene pogoje, drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljišča, kot je določeno v 4. členu tega sklepa.
VII
Podana cena za m2 stanovanjske površine in komunalna opremljenost se valorizirajo z indeksom porasta cen za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala. Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
VIII
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 31/00).
IX
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-1/00-11
Ravne na Koroškem, dne 18. decembra 2000
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost