Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5123. Sklep o ceni vode, kanalščine in čiščenja odpadnih voda, stran 13195.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS št. 1/96, 68/97, 31/98, 94/98 in 66/99) in odloka o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda je Občinski svet občine Postojna na 22. seji dne 27. 11. 2000 sprejel naslednji
S K L E P
1. člen
Cena vode se obračunava:
a) za priključno moč,
– za gospodinjstvo in ostale: 379,32 SIT/(m3/h) mesec – brez DDV,
b) za porabljeno vodo
– za gospodinjstvo: 123,20 SIT/m3 – brez DDV (46,83 SIT/m3 – program),
– za ostale: 184,37 SIT/m3 – brez DDV (46,83 SIT/m3 – program).
2. člen
Cena kanalščine se obračunava:
– za gospodinjstvo: 33,52 SIT/m3 – brez DDV,
– za ostale: 40,38 SIT/m3 – brez DDV.
3. člen
Cena čiščenja odpadnih voda se obračunava:
– za gospodinjstvo in ostale: 73,38 SIT/m3 – brez DDV.
4. člen
Program iz 2. člena se nanaša na program zmanjševanja izgub vode na vodovodnem sistemu Postojna–Pivka z zamenjavo dotrajanih vodovodnih omrežij za obdobje 2000–2010.
5. člen
S 1. 1. 2001 se ukine odlok o komunalnem prispevku (Urani list RS, št. 71/93). Javno podjetje komunalni prispevek, fakturiran do 31. 12. 2000 in zbran po 1. 1. 2001, vodi kot izredni prihodek.
6. člen
Cene iz tega sklepa se uporabljajo od 1. 1. 2001.
Št. 032-01-1/00
Postojna, dne 28. novembra 2000.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost