Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5122. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna, stran 13195.

Na podlagi 42. in 47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 23. seji dne 18. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna
1. člen
V 15. členu odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 71/00) se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki glasijo:
»V primeru prodaje stavbnih zemljišč, ki jih je občina pridobila neodplačno na podlagi zakona o javnih skladih ali na drugačen neodplačen način, gre pa za zemljišča, ki jih podjetja potrebujejo za zaokrožitev svojega območja, širitev dejavnosti ali ureditev infrastrukture, se tako zemljišče lahko proda tistemu podjetju, ki je bilo njegov imetnik pravice uporabe pred postopkom lastninskega preoblikovanja.
Pri tem se prodajna cena zemljišča določi na naslednji način:
– za zemljišča, ki jih je prejšnji imetnik pravice uporabe pridobil neodplačno, se vrednost po tem odloku pomnoži s koeficientom 0,20;
– za zemljišča, ki jih je prejšnji imetnik pravice uporabe pridobil odplačno, se vrednost po tem odloku pomnoži s koeficientom 0,10.
Prodaja zemljišč v skladu z določili četrtega in petega odstavka tega člena se opravi z neposredno pogodbo na podlagi sklepa občinskega sveta.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01–2/00
Postojna, dne 19. decembra 2000.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost