Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5121. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2000, stran 13195.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/94) je Občinski svet občine Postojna na 23. seji dne 18. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Postojna za leto 2000 (Uradni list RS, št. 31/00) – v nadaljevanju: odlok, se spremeni 2. člen in glasi:
Predvideni prihodki oziroma prejemki in odhodki oziroma izdatki proračuna znašajo:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov      v 000 SIT
  1. Prihodki               1,428.113
  2. Odhodki                1,223.666
  3. Presežek                204.447
B) Račun finančnih terjatev in naložb
  1. Prejemki                 4.740
  2. Izdatki                  7.000
  3. Primanjkljaj               –2.260
C) Račun financiranja
  1. Zadolževanje                 –
  2. Odplačevanje dolga           202.225
  3. Neto zadolževanje           –202.225
  4. Zmanjšanje sredstev na računih       –38
2. člen
V odloku se črta 11. člen, ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in velja za leto 2000.
Št. 032-01–2/00
Postojna, dne 19. decembra 2000.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost