Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5120. Odlok o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2000, stran 13194.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) ter 91. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 14. redni seji dne 18. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Oplotnica za leto 2000 (Uradni list RS, št. 20/00) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Oplotnica za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:         v SIT
  1. Davčni prihodki            112,453.747
  2. Nedavčni prihodki           46,214.052
  3. Kapitalski prihodki           1,450.000
  5. Transferni prihodki          246,108.956
  Prihodki skupaj:             406,226.755
  Odhodki:
  1.Tekoči odhodki             108,935.305
  2.Tekoči transferi            148,017.013
  3.Investicijski odhodki         177,233.191
  4.Investicijski transferi         7,930.000
  Odhodki skupaj:             442,115.509
B) Račun finančnih terjatev in naložb:        0
C) Račun financiranja:
  1. Odplačilo kreditov poslovni banki    5,000.000
  Neto zadolževanje skupaj         -5.000.000
  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
  na računih                -40,888.758
  Stanje sredstev na računih ob koncu
  preteklega leta              40,888.758
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 016.14/2000
Oplotnica, dne 18. decembra 2000.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l.r.

AAA Zlata odličnost