Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5113. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja B17 Duplica, stran 13190.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 39/95 in 44/97) in 36. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99) je župan Občine Kamnik dne 29. 11. 2000 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja B17 Duplica
I
Župan Občine Kamnik odreja javno razgrnitev predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja B17 Duplica.
II
Javna razgrnitev predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja B17 Duplica se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS. Javna razgrnitev bo na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24, v II. nadstropju in v prostorih KS Duplica in bo trajala 30 dni.
III
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani na mestu razgrnitve v pisni obliki v knjigo pripomb, oziroma jih v pisni obliki posredujejo Občini Kamnik, Oddelku za okolje in prostor, Glavni trg 24, Kamnik.
V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna obravnava. O datumu in kraju javne obravnave bo Krajevna skupnost Duplica obveščena na krajevno običajen način.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01504-11/00
Kamnik, dne 29. novembra 2000.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost