Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5109. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Ig, stran 13182.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 7. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Ig na redni 13. seji dne 18. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Ig
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Ig, ter ceste med naselji v Občini Ig in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
6. člen
Javne poti za kolesarje (KJ) so:
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 133010 do 212310 in 633010 do 634350.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o gospodarjenju z javnimi potmi mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 30/87).
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-04/00-100
Ig, dne 6. decembra 2000.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

AAA Zlata odličnost