Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5105. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001, stran 13181.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98 ), 2. točke drugega odstavka 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99 in 19/00) ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan dne 20. 12. 2000 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Bled za leto 2001 se financiranje funkcij Občine Bled ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Bled za leto 2000 in za iste programe kot v letu 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2000 in začete v letu 2001.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva za financiranje investicij, ki so bile začete v letu 2000 in za katere so bila v proračunu za leto 2000 zagotovljena sredstva.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Bled za leto 2001.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2001.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.
Št. 40302-3/00
Bled, dne 20. decembra 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost