Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5104. Dogovor o načinu usklajevanja plač v javnem sektorju v letu 2001, stran 13179.

D O G O V O R
o načinu usklajevanja plač v javnem sektorju v letu 2001
1. člen
Vlada Republike Slovenije in sindikati s področja negospodarskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: socialni partnerji) s tem dogovorom določamo način usklajevanja izhodiščnih plač in osnov za določanje plač, ki so določene z zakoni, v letu 2001 tako, da dogovorjene rešitve veljajo za vse delodajalce v dejavnostih, za katere velja kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti in za vse pri njih zaposlene delavce.
2. člen
Socialni partnerji se strinjamo, da se v letu 2001 del sredstev, namenjenih za uskladitev plač nameni v javnem sektorju za zmanjševanje nesorazmerij med plačami zaposlenih.
3. člen
Socialni partnerji menimo, da je nujno, da Vlada RS v letu 2001 s sodelovanjem sindikatov pripravi novo ureditev, ki bo vzpostavila enotnost plačnega sistema v javnem sektorju in omogočila odpravljanje nesorazmerij med plačami znotraj tega sektorja.
4. člen
Ne glede na poglavje III.1 “Usklajevanje plač“, točka 1.3.1., v veljavnem dogovoru o politiki plač za obdobje 1999–2001 (Uradni list RS, št. 22/99 in 51/00) se izhodiščne plače zaposlenih, za katere velja kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS, in osnove za določanje plač, ki so določene z zakoni, v letu 2001 povečajo na naslednji način:
S 1. januarjem 2001 se izhodiščne plače in osnove za določanje plač, ki so določene z zakoni, povečajo za 3,6%.
Drugi del povečanja plač se izvede s 1. avgustom 2001 tako, da se sredstva v višini, ki ustreza razliki do povečanja izhodiščnih plač do 6,3%, namenijo za zmanjšanje nesorazmerij med plačami. Način, ki bo omogočil zmanjšanje nesorazmerij, bo opredeljen s kolektivnimi pogodbami dejavnosti oziroma za organe državne uprave z aktom Vlade Republike Slovenije.
5. člen
Če ni drugače dogovorjeno za vse zaposlene v Republiki Sloveniji, se v primeru:
– da rast cen življenjskih potrebščin v letu 2001 pred koncem leta preseže 7%, za razliko nad 6,3% povečajo izhodiščne plače ob izplačilu plač za mesec januar 2002,
– da rast cen življenjskih potrebščin 6,3% v celem letu ni dosežena, razlika prav tako upošteva pri določitvi povečanja izhodiščnih plač za januar 2002.
6. člen
Socialni partnerji se strinjamo, da ta dogovor velja od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
7. člen
Socialni partnerji se strinjamo, da Vlada Republike Slovenije z zakonom zagotovi izvajanje tega dogovora.
8. člen
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sindikati
Sindikat zdravstva in
socialnega varstva Slovenije
Predsednica
Nevenka Lekše l. r.
Sindikat zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije
Predsednik
Erih Šerbec l. r.
Sindikat delavcev v zdravstveni
negi Slovenije
Predsednica
Jelka Černivec l. r.
FIDES – Sindikat zdravnikov in
zobozdravnikov Slovenije
Predsednik
Konrad Kuštrin, dr. med. l. r.
Sindikat državnih in družbenih organov Slovenije
Predsednik
Lazo Rađenovič l. r.
Policijski sindikat Slovenije
Predsednik
Miroslav Dušič l. r.
Sindikat carinikov Slovenije
Predsednik
Dušan Miščevič l. r.
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije
Predsednik
Bogdan Godnič l. r.
Vlada Republike Slovenije
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost