Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5090. Sklep o dopolnitvi sklepa o izračunu kapitala, kapitalskih zahtev in kapitalske ustreznosti bank in hranilnic, stran 13121.

Na podlagi 67. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) in 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvi sklepa o izračunu kapitala, kapitalskih zahtev in kapitalske ustreznosti bank in hranilnic
1
V sklepu o izračunu kapitala, kapitalskih zahtev in kapitalske ustreznosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 32/99) se v podtočki 4.1. pod 3) za drugi odstavek doda nov odstavek, ki glasi:
“Ne glede na prejšnji odstavek lahko banke, pri katerih je bila opravljena cenitev osnovnih sredstev s strani preizkušenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin in opreme, vključijo v izračun dodatnega kapitala znesek revalorizacijskih prihodkov iz tega naslova do višine, potrjene s cenitvijo. Revalorizacijske prihodke iz naslova revalorizacije osnovnih sredstev, ki so obračunani za obdobje po datumu opravljene cenitve, je dovoljeno vključiti le v višini 45% njihove vrednosti.“
2
Ta sklep začne veljati z dnem njegove objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost