Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5086. Navodilo o spremembi navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, stran 13120.

Na podlagi 10. in 11. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o spremembi navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
1. člen
V navodilu o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi.
“Posredni uporabniki morajo pripraviti svoj finančni načrt upoštevaje izkaze, ki jih za pripravo njihovih letnih poročil določa pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 48/00).
Določba prejšnjega odstavka ne velja za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki pripravita svoj finančni načrt na način, kot je predpisan za poročanje Ministrstvu za finance.“
2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-62/2000
Ljubljana, dne 11. decembra 2000.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost