Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2000 z dne 28. 12. 2000

Kazalo

5084. Odredba o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2000, obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti in obrazcu napovedi za odmero davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu, stran 13091.

Na podlagi 105. člena, tretjega odstavka 109. člena in 120. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 in 108/99) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US in 80/99) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2000, obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti in obrazcu napovedi za odmero davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu
1. člen
Zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 7/95 in 44/96), zavezanci, katerim se davek od dohodkov iz dejavnosti odmeri na podlagi davčne napovedi, zavezanci za davek od dohodkov iz dejavnosti, ki sami obračunavajo in plačujejo davek od dohodkov iz dejavnosti in zavezanci za davek od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu, vložijo napoved za odmero dohodnine, napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, obračun davka od dohodkov iz dejavnosti in napoved za odmero davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu na obrazcih, ki so sestavni del te odredbe.
Obrazcu napovedi za odmero dohodnine in obrazcu napovedi za odmero davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu sta priloženi navodili za vpis podatkov.
Priloge, navedene na zadnji strani obrazca napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, napovedi za odmero davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu, so obvezni sestavni del napovedi.
2. člen
Obrazec za odmero dohodnine mora biti tiskan na ekološkem papirju 80 gr v obliki formata A3, zgibanega v format A4, zgornji rob širine 5 mm na prvi in zadnji strani obrazca in besedilo tiskana v barvi Pantone 220 U ter raster v odtenku 15% navedenega barvnega tiska.
Obrazec napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti in obrazec za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti se tiskata na ekološkem papirju 80 gr, formata A3, zgibanega v format A4, črnega tiska.
Obrazec napovedi za odmero davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu se tiska na ekološkem papirju 80 gr, formata A3, zgibanega v format A4, črnega tiska, priloge obrazca napovedi pa formata A4.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, prenehata veljati obrazec napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti in obrazec za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti, objavljena v Uradnem listu RS, št. 110/99 ter obrazec napovedi za odmero davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu, objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/98.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-99/2000
Ljubljana, dne 18. decembra 2000.
Minister
za finance
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost