Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2000 z dne 27. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2000 z dne 27. 12. 2000

Kazalo

5078. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarin za mineralna olja in plin, stran 13079.

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98 in 57/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarin za mineralna olja in plin
1. člen
V uredbi o določitvi zneska trošarin za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št. 51/99, 88/00, 95/00 in 114/00) se v 1. točki 1. člena spremeni znesek trošarine za motorni bencin iz tarifnih oznak 2710 00 260, 2710 00 340 in 2710 00 360, 2710 00 270, 2710 00 290 in 2710 00 320 (za 1.000 litrov), in znaša za:
1.1. osvinčeni bencin in letalski bencin  80.614 tolarjev,
1.2. neosvinčeni bencin           70.393 tolarjev.
V 2. točki 1. člena se spremeni znesek trošarine za plinsko olje iz tarifnih oznak 2710 00 66 do 2710 00 68 (za 1.000 litrov) in znaša:
2.1. za pogonski namen  59.956 tolarjev,
2.2. za ogrevanje     7.500 tolarjev.
2. člen
Proizvajalec in uvoznik mineralnih olj in plinov iz prejšnjega člena plačata trošarino v skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih sprostita v porabo od vključno 28. 12. 2000 dalje. Obračun trošarine za davčno obdobje december 2000 predložijo trošarinski zavezanci na treh ločenih obrazcih TRO-MOP, in sicer za mineralna olja in plin, dana v porabo od 1. do vključno 11. decembra 2000, od 12. do 27. decembra 2000 in od 28. do 31. decembra 2000. Če je trošarinski zavezanec zavezanec le za trošarino od plinskega olja predloži dva ločena obrazca TRO-MOP, in sicer za plinsko olje, dano v porabo od 1. do vključno 27. decembra in od 28. do 31. decembra 2000. Vsak obračun trošarine se plača posebej.
Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena zakona o trošarinah mora na dan 28. 12. 2000 opraviti popis zalog mineralnih olj iz prejšnjega člena, po vrstah, vrednosti in količinah ter obračun razlike med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah mineralnih olj). Zapisnik o popisu zalog in obračun mora predložiti najpozneje 15. dan po opravljenem popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež zavezanca. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k tej uredbi in je njen sestavni del.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje do 28. februarja 2001 plačati razliko v trošarini, in sicer v skladu s petim odstavkom 7. člena odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99, 110/99 in 37/00) v dobro računa: trošarina od mineralnih olj in plina. Poleg številke vplačilnega računa se na nalogu za prenos navede tudi modul 05 in številko sklica odobritve: davčna številka plačnika –122000.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-12/2000-4
Ljubljana, dne 27. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost