Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2000 z dne 27. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2000 z dne 27. 12. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5063. Uredba o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
5064. Uredba o avtonomnem ukrepu določitve carinskega kontingenta pri uvozu določenega blaga
5065. Uredba o spremembah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
5066. Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 2001 po Splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
5067. Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
5068. Uredba o izvajanju Sporazuma med državami članicami EFTA in Republiko Slovenijo ter začasni uporabi spremembe Priloge IV k Sporazumu med državami članicami EFTA in Republiko Slovenijo
5069. Uredba o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi dodatnega Protokola št. 6 k CEFTA in Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k CEFTA
5070. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi sklepa št. 3 skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
5071. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
5072. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
5073. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
5074. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
5075. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
5076. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
5077. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu
5078. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarin za mineralna olja in plin

OBČINE

Žetale

5079. Odlok spremembi odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2000
5080. Odlok o izdaji javnega glasila Žetalske novice
5081. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žetale
5082. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Žetale v letu 2000
AAA Zlata odličnost