Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2000 z dne 27. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2000 z dne 27. 12. 2000

Kazalo

5065. Uredba o spremembah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga, stran 12784.

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95), 13., 18. in 31. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86), 8., 9., 25. in 36. člena zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86), 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Uradni list SFRJ, št. 10/70), točke C.2. akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile (Uradni list RS, št. 14/92), 6. člena Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Uradni list RS, št. 34/97 – Mednarodne pogodbe, št. 9/97) in zakona o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS, št. 86/99 – Mednarodne pogodbe, št. 26/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
1. člen
V uredbi o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Uradni list RS, št. 17/99, 1/00, 45/00 in 69/00) se Priloge 1, 2 in 3, navedene v drugem odstavku 1. člena, v celoti nadomestijo s Prilogami 1, 2 in 3, ki so sestavni del te uredbe.
2. člen
V petnajsti alinei 5. člena se za besedo “Turčije“ besedilo do konca stavka črta.
3. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-01/2000-1
Ljubljana, dne 20. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina