Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4901. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2001 na območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 11915.

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 23. seji dne 30. 11. 2000 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2001 na območju Mestne občine Slovenj Gradec
1
Povprečni stroški komunalne opreme za leto 2001 na območju Mestne občine Slovenj Gradec se določijo v znesku 3.926 SIT/m2 stavbne parcele.
2
Povprečni stroški komunalne opreme za 1 m2 stavbne parcele za posamezno komunalno opremo znašajo:
– Cestno omrežje       1.172 SIT/m2    29,85%
– Kanalizacijsko omrežje   1.097 SIT/m2    27,94%
– Vodovodno omrežje      905 SIT/m2    23,05%
– Plinovodno omrežje in    650 SIT/m2    16,56%
– Omrežje javne razsvetljave  102 SIT/m2     2,60%
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan plačati povprečne stroške tiste komunalne opreme, s katero je opremljena stavbna parcela.
3
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko uveljavljajo znižanje ali oprostitev plačila komunalnega prispevka ob predložitvi dokazil o plačevanju samoprispevka ali drugih vplačil za gradnjo javne infrastrukture na območju, na katerem bodo gradili objekt.
4
Vrednost, določena s tem sklepom, velja od dneva sprejetja tega sklepa in se v tekočem letu valorizira z indeksom podražitev, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino: Stanovanjska gradnja.
5
Osnova za izračun stroškov komunalne opreme za 1m2 stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se urejajo s prostorsko-izvedbenimi akti, se obračuna na osnovi predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za posamezno območje.
6
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42007-054/99
Slovenj Gradec, december 2000.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.