Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4899. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 11914.

Na podlagi 42. in 47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) in v skladu z navodilom za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 23. seji dne 30. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
V odloku o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 5/00) se 15. člen dopolni z odstavkom:
“V primerih, ko gradnja objektov za posamezno komunalno infrastrukturo še ni zaključena, je mogoče plačilo komunalnega prispevka za posamezni priključek odložiti do končanja izgradnje posamezne komunalne infrastrukture“
2. člen
17. člen se dopolni z odstavkom:
“Na območjih kjer s prostorsko izvedbenimi akti ni določena površina stavbnega zemljišča in se površina stavbnega zemljišča določa z lokacijsko dokumentacijo in je v karti namenske rabe prostora zemljišče opredeljeno kot stavbno zemljišče, se v osnovo za izračun komunalnega prispevka vzame celotna površina stavbne parcele. V primeru, ko je površina stavbne parcele manjša kot 550 m2, se izračuna komunalni prispevek, tako da se znesek izračunanega komunalnega prispevka dejanske površine, pomnoži s korekcijskim faktorjem “f“.“
Korekcijski faktor “f“ se določi tako, da se površina 550 m2 podeli z dejansko površino stavbne parcele.
3. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42007-00054/99
Slovenj Gradec, december 2000.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.