Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4893. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2000, stran 11908.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode na 16. seji dne 12. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2000 (Uradni list RS, št. 29/00) se spremeni 3. člen tako, da se glasi:
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane prihodke v višini 1.314.152.000 tolarjev in odhodke v višini 1.218.000.000 tolarjev. Primanjkljaj plana prihodkov in odhodkov znaša 19.848.000 tolarjev. Račun finančnih terjatev in naložb obsega povečanje kapitalskih deležev v višini 116.000.000 tolarjev. Račun financirana zajema stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta v višini 19.848.000 tolarjev.
2. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2000.
Št. 403-15/00
Medvode, dne 12. decembra 2000.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.