Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4892. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za del mesta Lendava - jedro, stran 11908.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava na seji dne 29. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za del mesta Lendava – jedro
1. člen
V odloku o zazidalnem načrtu za del mesta Lendava – Jedro (Uradne objave, št. 26/91) se v 6. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Dovoljena je adaptacija in rekonstrukcija obstoječih objektov, ki so v grafičnem delu – list 7 – predvideni za rušitev, če izvedenec gradbene stroke oceni, da je konkreten objekt smotrno rekonstruirati, obnoviti, nadzidati in prizidati in če ta poseg na izvedbo prostorskega izvedbenega načrta ne bo bistveno vplival. K temu poda mnenje urbanistična organizacija, ki je izdelala prostorsko – izvedbeni načrt.“
2. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-14/00
Lendava, dne 30. novembra 2000.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.