Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4891. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2000, stran 11907.

Na podlagi 51. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava na 17. seji dne 29. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2000 (Uradni list RS, št. 36/00 ter 66/00) se doda nov 6.b člen, ki se glasi:
“Če se po sprejemu tega odloka v proračun vplača nenačrtovani namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov uporabnika proračuna oziroma postavka namenskega izdatka. O razporeditvi namenskih prejemkov odloča župan“.
2. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-05/00
Lendava, dne 29. novembra 2000.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.