Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4884. Sklep o razpisu referenduma, stran 11905.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96, 38/96, 43/96 – odl. US, 57/96), 21. in 79. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 7. 12. 2000 sprejel naslednji
S K L E P
1
Razpiše se referendum o vprašanjih iz pristojnosti občine o postavitvi objekta termične obdelave trdih odpadkov iz naselij za SV Slovenijo in deponiranje preostankov odpadkov po sežigu, na območju Občine Kidričevo.
2
Referendum se razpiše za celotno območje Občine Kidričevo.
3
Za dan razpisa referenduma se šteje sobota, 16. decembra 2000, in s tem dnem začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
4
Referendum bo v nedeljo, 14. januarja 2001 od 7. do 19. ure, na običajnih glasovalnih mestih.
5
Na referendumu imajo pravico glasovati vsi občani, ki imajo volilno pravico v Občini Kidričevo.
6
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve.
7
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico.
8
Referendumsko vprašanje glasi:
“ALI STE ZA POSTAVITEV OBJEKTA TERMIČNE OBDELAVE TRDIH ODPADKOV IZ NASELIJ ZA SV SLOVENIJO IN DEPONIRANJE PREOSTANKOV ODPADKOV PO SEŽIGU, NA OBMOČJU OBČINE KIDRIČEVO?”
ZA                 PROTI
9
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu RS.
Št. 006-03-2/00
Kidričevo, dne 8. decembra 2000.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

AAA Zlata odličnost