Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4882. Sklep o začasnem financiranju potreb proračuna Občine Gorišnica za leto 2001, stran 11905.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi, drugega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi 30. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je župan Občine Gorišnica sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb proračuna Občine Gorišnica za leto 2001
1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se potrebe porabnikov sredstev začasno financirajo po tem sklepu.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu za leto 2000.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja bodo sestavni del proračuna Občine Gorišnica za leto 2001.
4. člen
Določila odloka o proračunu za leto 2000 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja v letu 2001.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 002-03-66/2000
Gorišnica, dne 8. decembra 2000.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.