Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4881. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za glavno cesto Hajdina-Ormož, odsek Gorišnica-Ormož, stran 11904.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) 16. člena statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 11/99) 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) sta Občinski svet občine Gorišnica na 14. seji dne 31. 8. 2000 in občinski svet občine Ormož na 5. izredni seji dne 28. 9. 2000 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za glavno cesto Hajdina–Ormož, odsek Gorišnica–Ormož
1. člen
V odloku o lokacijskem načrtu za glavno cesto Hajdina–Ormož, odsek Gorišnica–Ormož (Uradni list RS, št. 54/99), se v 3. členu pri k.o. Gajevci črta parcela št. 46/4 in dodajajo parcele št. 416/4, 625, 659, 660, 661, 662, 663 in 664, pri k.o. Formin pa se dodata parceli št. 511/11 in 645/1.
2. člen
Prvi odstavek 21. člena se v celoti spremeni in glasi:
“Zaradi gradnje ceste je treba odstraniti stanovanjski in gospodarski objekt Formin 64, parcela št. 81/4 k.o. Formin in stanovanjski objekt z manjšim gospodarskim objektom Placerovci 20, parcela 487/3 k.o. Gajevci“.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-03-58/2000
Gorišnica, dne 31. avgusta 2000.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.
Št. 351-204/98
Ormož, dne 28. septembra 2000.
Župan
Občine Ormož
Vili Trofenik l. r.