Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4880. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica, stran 11904.

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89 ter Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 16. redni seji dne 7. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica (Uradni list RS, št. 101/00) se 8. člen spremeni tako, da glasi:
Namembnost ostalih pridobitnih in nepridobitnih poslovnih površin izven stavbe:
– pri površini za izkoriščanje rudnin se točkuje površina za katero je izdano dovoljenje za izkoriščanje,
– pri površini energetskega izkoriščanja voda se točkuje celotna površina hidroenergetskega objekta SD2 (HE Formin z dovodnim in odvodnim kanalom),
– pri površini na kateri je telekomunikacijski objekt se točkuje celotna površina zemljišča,
– površine na katerih so zgrajeni daljnovodi so površine pod daljnovodi in površine objektov in stebrov, ki so potrebne za normalno rabo, kar znaša 30 m2 za vsak posamezni daljnovodni steber za 110 kV daljnovod in 100 m2 za 400 kV daljnovod,
– površine za normalno rabo objektov in stebrov za distribucijo električne energije so površine pod distribucijsko napeljavo v širini 1,5 m in površine objektov in stebrov, ki se v naseljih določijo v površini 5m2 na vsak steber, kar velja le za primarno omrežje do transformatorja. Za vsak transformator, ne glede na velikost in moč, pa se določi površina 25 m2,
– pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točkuje površina celega zemljišča. Lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča je opravičen plačevanja nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče, ki je namenjeno za stanovanjsko gradnjo, do površine, ki ne presega ene stavbne parcele za individualno stanovanjsko hišo. Kot površina ene stavbne parcele se določi površina do 1000 m2.
Namembnost ostalih poslovnih pridobitnih površin izven stavbe pa se ovrednoti z naslednjimi točkami:
------------------------------------------------------------------
Namembnost                          Točke
------------------------------------------------------------------
Površine za izkoriščanje rudnin                200
Površine namenjene distribuciji električne energije      250
Površine namenjene energetskemu izkoriščanju voda       150
Površine namenjene telekomunikacijskim objektom        250
Nezazidano stavbno zemljišče                  50
------------------------------------------------------------------
Pri namembnosti navedenih v 8. členu se ne točkuje opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti, priključki in napravami po 6. členu tega odloka ter izjemno ugodnostjo dejavnosti po 10. členu odloka.
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 002-03-65/2000
Gorišnica, dne 8. decembra 2000.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.