Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2000 z dne 15. 12. 2000

Kazalo

4878. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov, stran 11903.

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja
C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
Celje
– obračun po merilcih
. variabilni del cene        7,804 SIT/KWh
. priključna moč – fiksni del
cene               299,010 SIT/KW/mes.
Navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem za Občino Celje variabilni del cene veljajo od 11. 11. 2000 dalje, za priključno moč pa od 21. 9. 2000.
Štore
– obračun po merilcih
. variabilni del cene        8,650 SIT/KWh
. priključna moč – fiksni del
cene               299,010 SIT/KW/mes.
Navedene cene za Občino Štore za variabilni del cene veljajo od 30. 11. 2000 dalje, za priključno moč pa od 21. 9. 2000.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 14. 9. 2000 – št. dok. 383-02/98-42 in skladno z uredbo o oblikovanju cen pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 45/00).
Na navedene cene se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 19% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 8. decembra 2000.
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
Janez Peterman, univ. dip. inž. str. l. r.
direktor